Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK


09. 12. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za wstaw. Matuchny Fatimskiej i św. Franciszka z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Mirosławy i Stanisława z okazji 59 r. ślubu oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny. Te Deum

7:30

Do Mił. Boż. za zm. męża Wiesława Aniśko, zm. rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Mił. Boż. za zm. Elżbietę Zawłocką, pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. syna Andrzeja w VII r. śmierci, zm. rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

WTOREK


10. 12. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Władysława Mazur prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:30

I Do Mił. Boż. za zm. mamę i babcię Zofię Ilnicką w XV r. śmierci, ojca Janusza, brata Andrzeja, Tadeusza Rola, zm. z rodziny Ilnickich prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Henryka Grzywnowicz prosząc o szczęśliwą wieczność – od pracowników Intensywnej Terapii Dzieci.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Marię i Emila Niewiadomskich, Genowefę i Piotra Serek, zm. szwagrów i brata prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA


11. 12. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Tomasza Wajraucha w III r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:30

Do Mił. Boż. za zm. Gabrielę Franczka, zm. z rodziny Magiera i Maruszczyk prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Zofię i Tadeusza Śliwa, pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Gabrielę Gmyrek prosząc o szczęśliwą wieczność – od sąsiadów z ul. Leszczynowej 12.

CZWARTEK


12. 12. 20
19.

 

6:30

I Do Mił. Boż. za zm. Luizę Janocha, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. członków Zespołu Caritas prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:30

Do Mił. Boż. za zm. męża Mieczysława Kapustę w XIV r. śmierci, rodziców z obu stron, zm. pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00

Do Mił. Boż. za zm. żonę, mamę, babcię i prababcię Ewę Ceglarz w IV r śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

PIĄTEK


13. 12. 2019.


św. Łucji


wspomnienie

6:30

I Do Mił. Boż. za zm. Józefa, Agnes, Ruth, Ewalda, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Franciszka Zielonka w I r. śmierci, zm. z rodziny z obu stron prosząc
o szczęśliwą wieczność.

7:30

Do Matki Bożej Fatimskiej prosząc o potrzebne łaski i błog. Boże dla Jej czcicieli, kapłanów i całej parafii.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. syna Daniela Fiutek w XVI r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

SOBOTA


14. 12. 2019
.


św. Jana od Krzyża

wspomnienie

6:30

Do Mił. Boż. za zm. ciocię Emilię Schubert, jej męża Wiktora, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:30

I Do Mił. Boż. za zm. córkę Jolantę Baborską w I r. śmierci, męża Jana Wieczorek prosząc o nagrodę nieba.

 

II Do Mił. Boż. za zm. męża i ojca Henryka Ziółko w XX r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża i ojca Krystiana Miemiec w XII r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo Krystynę i Mariana, zm. siostrę zakonną Lidię Pawlik, Danutę Warzecha, zm. Andrzeja Profus i pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA


15. 12. 2019.


III

Niedziela

Adwentu

7:00

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie problemu rodzinnego i za wsparcie rodziny i przyjaciół.

8:30

Msza św. w intencji Parafian o właściwe przeżycie okresu Adwentu.

9:45

Suma: Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za dar życia i łaskę Chrztu św. wnuka Pawła w 20 r. urodzin z prośbą, aby z miłości do Boga trwał w nauce Jezusa Chrystusa.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. Klaudię Czajkowską w 41 r. śmierci, zm. Mieczysława, Stanisława, Krystynę, Milenę Łukowską, zm. pokrewieństwo z rodzin Walków, Czajkowskich, Pasko, Mirończuk i Olszewskich, aby dobry Bóg obdarzył ich radością nieba.

12:15

Roczne dziecko: Ratuszny Julia Beata

 

 

17:30

Nabożeństwo Adwentowe

18:00

Do Mił. Boż. za zm. wnuczkę Amelię Jabłońską w V r. śmierci, rodziców Bronisławę i Zbigniewa Szczygło, zm. z rodziny z obu stron i wszystkich znajomych prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

PONIEDZIAŁEK


02. 12. 2019.

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej dziękując Bogu za rodzinę z prośbą o błog. Boże i umocnienie w wierze, nadziei i miłości.

7:30

Do Mił. Boż. za zm. Hildegardę Bregula, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 60 r. urodzin Krystyny Kuczera oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

18:00

Msza św. w intencji osób uzależnionych o siły do walki z nałogiem.

WTOREK


03. 12. 2019.


św. Franciszka

Ksawerego


wspomnienie

6:30

Do Mił. Boż. za zm. rodziców, ciocię Wandę, Zofię, Helenę i Marię prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:30

I Do Mił. Boż. za zm. z rodzin Ogan, Ruprecht, Magiera prosząc, aby Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego.

 

II Do Mił. Boż. za zm. wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 18 i byłego Gimnazjum nr 9 prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Metodię i Jana Szwajger, zm. z rodziny Szwajger prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA


04. 12. 2019.


św. Barbary

wspomnienie

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Rut Agnieszkę Zupalla, Bernarda, Joachima, Klejnot, Machura, Bruner, Żernowski, Oleszko, Kempa prosząc o szczęśliwą wieczność.

prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. św. Barbary, patronki górników w intencji górników i ich rodzin prosząc o potrzebne łaski oraz za zmarłych górników prosząc o nagrodę nieba.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Marka Lampart, Eugeniusza i Marię Lampart, Krystynę i Wernera Wrede, wszystkich zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK


05. 12. 20
19.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Zenona Janus, zm. rodziców z obu stron, zm. brata Jana prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:30

Wolna intencja

 

 

17:00

Do Mił. Boż. za zm. brata Marka Dymkowskiego w VIII r .śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

PIĄTEK


06. 12. 2019.


św. Mikołaja


wspomnienie

6:30

I Do Mił. Boż. za zm. Zenobię Klimczak prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. córkę Krystynę Fesper, zięcia Antoniego, męża Manfreda, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:30

Do Mił. Boż. za zm. syna Artura Wasilewskiego (z okazji urodzin i imienin), zm. Mikołaja Wasilewskiego (z okazji imienin) prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Msza św. w intencji rodziców i małżonków o opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa..

SOBOTA


07. 12. 2019
.

 


św. Ambrożego


wspomnienie

6:30

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Marię i Alojzego Gruszczyk, teściów Agnieszkę i Zygfryda Król, męża Łucjana Król, dziadków z obu stron, krewnych z rodzin Gruszczyk, Król, Widuch, Ciwiś prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:30

Do Mił. Boż. za zm. Różę Wypiór prosząc o szczęśliwą wieczność – od Róż Różańcowych.

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Henryka Kościan, zm. z rodziny Kołbuc, Cyfka, Hanzel, Kosczielny, Gralka i dusze opuszczone prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA

08. 12. 2019.

 

Niepokalane Poczęcie

N M P

 

uroczystość

 

7:00

Msza św. w intencji Parafian o właściwe przeżycie okresu Adwentu.

8:30

Do Mił. Boż. za ś. p. mamę Zofię w 29 r. śmierci, wujka Wilhelma w 44 r. śmierci, aby dobry Bóg przyjął ich do społeczności świętych i błogosławionych.

9:00

W kaplicy: Msza św. w intencji budowniczych kaplicy oraz za żyjących parafian prosząc o potrzebne łaski, zdrowie i błog. Boże, a dla zmarłych parafian prosząc o szczęśliwą wieczność.

9:45

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Danutę i Jana Woźniak, szwagra Stanisława Pacyga, wszystkich zm. z pokrewieństwa prosząc o szczęśliwą wieczność.

11:00

Msza św. w intencji Dzieci Maryi oraz wspólnoty Ruchu Światło - Życie z okazji ich patronalnego święta.

12:15

Roczne dziecko:

 

I Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Heleny Deja z okazji 75 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Herberta Skiba z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

17:30

Nabożeństwo Adwentowe

18:00

Mił. Boż. za zm. Rozalię i Władysława Supergan w r. śmierci prosząc o szczęśliwą.

 

PONIEDZIAŁEK


25. 11. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. braci Wernera i Waltera Komarków prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Violettę Stein prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Mił. Boż. za zm. Henryka Grzywonowicz, Annę Góralik, Norberta Targiel, Tadeusza Gwódź, Juliana Górniak, Józefa Wójcikiewicz, Danutę Wejksza, Jadwigę Przybyło, Edwarda Wejksza, Bernarda Więcek prosząc o szczęśliwą wieczność – od sąsiadów z ul. Leszczynowej 4b.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. mamę Brygidę Bundyra w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność – od synów.

WTOREK


26. 11. 2019.

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Mił. Boż. za ś. p. Konrada i Zofię Krawczyk, rodziców i rodzeństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za ś. p. ojca Tadeusza Kuźmińskiego w XV r. śmierci, mamę Gertrudę, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA


27. 11. 2019.

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Bronisławę i Leszka Łacnych prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Reinharda Drost, Gabriela Gmyrek, Stanisława Miś w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK


28. 11. 2019.

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Mił. Boż. za zm. ojca, dziadka i pradziadka Jana Czech w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

17:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Rudolfa Drosz, syna Jacka Drosz, brata Tadeusza, rodziców z obu stron, zm. Krystynę i Zdzisława Adamow prosząc o szczęśliwą wieczność.

PIĄTEK


29. 11. 2019.

6:30

Msza św. w pewnej intencji Panu Bogu wiadomej.

7:15

Do Mił. Boż. we wspomnienie Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego za zm. członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich naszej parafii prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za ś. p. rodziców Rozalię w 46 r. śmierci i Michała, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

SOBOTA


30. 11. 2019.


św. Andrzeja


święto

6:30

Do Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie z okazji urodzin w pewnej intencji.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Marię Rolnik w I r. śmierci, mamę Zofię, brata Andrzeja, zm. dziadków
i pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

Wolna intencja

NIEDZIELA


01. 12. 2019.

 

 

I


Niedziela

 

Adwentu

7:00

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla rodziny, babci Urszuli, córki Haliny i dla wnuków Janusza i Dominiki

8:30

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Karola, rodziców z obu stron, pokrewieństwo prosząc o nagrodę nieba.

9:45

Suma: Msza św. w intencji Parafian prosząc o potrzebne łaski i błog. Boże.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. matkę i babcię Alinę Kośmider w X r. śmierci, ojca i dziadka Daniela Kośmider, zm. z rodziny Kośmider i Kędzierski prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko: Agata Grajcar

 

Chrzest w czasie Mszy św. w intencji dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

 

I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Teresy Langott z okazji 65 r. urodzin oraz z prośbą o zdrowie dla Teresy, męża i ojca, błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski i dar życia z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i opiekę Anioła Stróża dla Pawełka i Marysi Gumułka z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

III Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i wszelkie dary dla Anny i Mariana Blachnik z okazji 55 r. ślubu oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

IV Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za 30 lat sakramentu małżeństwa Olgi i Piotra z prośbą o dalsze łaski powierzając przez Maryję i Józefa Trójcy Przenajświętszej całą rodzinę.

17:30

Nabożeństwo Adwentowe

18:00

Do Mił. Boż. za zm. mamę Juliannę Staniec w r. śmierci, tatę Franciszka Staniec, męża Józefa Benesiewicz, syna Zbigniewa Benesiewicz, teściów Franciszkę i Michała, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

Wolności 446, 41-806 Zabrze

 

Tel.: (0-32) 271-04-65 wew. 67

Fax: (0-32) 271-04-65 wew. 70

 

sf_zabrze@kuria.gliwice.pl

W niedzielę

700

830

945

1100

1215

1800

 

W tygodniu

630 715 i 1800

 w czwartek 1700

w poniedziałki w kaplicy przy ul. Rolnika

800

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 800 - 1200

Wtorek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Środa: 900 - 1200

Czwartek: 900 - 1200

Piątek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Wydarzenia

29 Sty
Nauka przedchrzcielna
Śr,29 Sty 2020 19:00 - 20:00