Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK


08. 04. 2019.

 

 

6:30

Msza św. w intencji Panu Bogu wiadomej.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Grzegorza Domieniuk w IV r. śmierci, zm. tatę Edwarda Przeniosło, dziadków i pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Mił. Boż. za zm. Bernarda Kulig prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Danutę i Władysława Kręciwilk, zm. z rodziny i znajomych prosząc
o szczęśliwą wieczność.
Nabożeństwo o trzeźwość parafii

WTOREK

 

09. 04. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Teresę Kucharczyk prosząc o szczęśliwą wieczność – od chrześnicy Kariny z rodziną.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Marię i Wilhelma Bismor, wszystkich zm. z rodziny Bismor i Kierkiewicz prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Ernesta Gawlik prosząc o szczęśliwą wieczność – od sąsiadów z ul. Kawika 26

 

 

18:00

Msza św. zbiorowa za zmarłych.

ŚRODA


10. 04. 2019.

 

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. męża i ojca Tadeusza w XX r. śmierci, zm. rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Barbarę Fedan w X r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. matkę Stanisławę Peciak w XXXIX r. śmierci, ojca Stefana Peciak, zm. rodziców Wandę i Lucjana Niski, siostrę Helenę prosząc o szczęśliwą wieczność oraz o powrót do zdrowia dla Małgorzaty Peciak.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Stanisława Kuchta prosząc o szczęśliwą wieczność – od rodziny z Bochni
i chrześniaka Zbyszka.

CZWARTEK


11. 04. 20
19.

 

6:30

Msza św. w intencji Panu Bogu wiadomej.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. braci Józefa, Herberta, Rudolfa i Konrada, zm. bratowe Stefanowskie prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Jana Ciupka w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

17:00

Do Mił. Boż. za zm. żonę Kornelię Borowską, zm. teściów Marię i Ryszarda Lewandowskich prosząc o szczęśliwą wieczność. Droga Krzyżowa dla dzieci

PIĄTEK


12. 04. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Gertrudę Ogos, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. męża Franciszka Jendryczko I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. męża Józefa Temich, zm. rodziców z obu stron, braci, bratanka Bronisława, zm. z rodziny Temich, Przybyła i Kirszniak prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. męża Stefana Pysz, zm. rodziców Kęsy i Muras, zm. brata i siostrę prosząc o szczęśliwą wieczność. Droga Krzyżowa

SOBOTA

 

13. 04. 2019.

6:30

I Do Mił. Boż. za zm. męża Joachima Lucya w I r. śmierci, zm. rodziców Gertrudę i Jana, zm. Bronisławę, pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Matki Bożej Fatimskiej prosząc o potrzebne łaski, błog. Boże dla jej czcicieli, kapłanów i całej parafii.

 

 

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. męża i ojca Franciszka Zielonka prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Boż. Opatrzn. przez wstaw. św. Huberta i Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla ks. Rafała Przybyła z okazji urodzin – Msza św. ofiarowana od Parafian.

NIEDZIELA


14. 04. 2019.

 

Niedziela Palmowa

7:00

Do Mił. Boż. za zm. Elżbietę Pągowską w II r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Do Mił. Boż. za zm. ojca Stanisława Kamińskiego w I r. śmierci, zm. mamę Zofię Kamińską prosząc o szczęśliwą wieczność.

9:45

Suma: Msza św. w intencji Parafian o godne przeżycie Wielkiego Tygodnia.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. Lucjana Jędrzejczyk i Zygmunta Jędrzejczyk, zm. z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko: Nikodem Kmiecik

 

I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Krystyny i Krzysztofa z okazji 50 r. ślubu oraz o błog. Boże. dla całej rodziny.

 

II Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Łukasza z okazji 30 r. urodzin, dla Agatki z okazji 6 r. urodzin i Jakuba z okazji 3 r. urodzin oraz o błog. Boże. dla całej rodziny.

 

III Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Rity z okazji 82 r. urodzin, dla Ewy w 56 r. urodzin i Zofii w 68 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

17:15

Nabożeństwo Gorzkich Żali

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Kazimierę Dudka w IV r. śmierci, Konrada Dudka w XX r. śmierci, zm. rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

PONIEDZIAŁEK


01. 04. 2019.


Rekolekcje Parafialne

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Halinę Gorzewską, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność

7:30

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca, dziadka Henryka Pyta w XV r. śmierci, zm. rodziców z obu stron, zm. braci, dziadków i pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Mił. Boż. za zm. rodziców Jadwigę i Bronisława Chyłek, zm. teściową Bronisławę Jurek prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Msza św. w intencji osób uzależnionych prosząc o siły do walki z nałogiem.

Nabożeństwo o trzeźwość parafii

WTOREK

 

02. 04. 2019.


Rekolekcje Parafialne

6:30

Msza św. zbiorowa za zmarłych

7:30

Do Mił. Boż. za zm. Władysławę Mazur prosząc o szczęśliwą wieczność – od siostrzenicy Zofii z rodziną.

 

 

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. Leszka Żulczyk w I r. śmierci (na pamiątkę urodzin) Rzepy Tadeusza prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Helenę Wycisk w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność

ŚRODA


03. 04. 2019.


Zakończenie

Rekolekcji Parafialnych

6:30

Wolna intencja

7:30

Do Mił. Boż. za zm. syna Rafała Cichockiego w VIII r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

9:00

Msza św. z nauką dla chorych i udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Helenę i Stanisława Strach, Stanisławę i Czesława Piątek, zm. siostry: Stefanię, Janinę, Annę, zm. szwagrów: Zdzisława, Antoniego, Czesława, zm. z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK


04. 04. 20
19.

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Barbary i Mariusza Sobczak z okazji 25 r. ślubu oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. brata Jerzego Mrozek, Anitę Kowalską i Stanisława Maślany prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

17:00

I Do Mił. Boż. za zm. męża Kazimierza Konik w XIV r. śmierci, zm. z rodzin Koników i Kasprzyków prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. mamę Annę Kawa w X r. śmierci, zm. męża, braci i szwagra Janka, całe zm. pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność. Droga Krzyżowa dla dzieci

PIĄTEK


05. 04. 2019.

 

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Henryka Biernackiego w XXVII r. śmierci, wszystkich zm. z rodziny Biernackich i Jeruzal prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Msza św. w intencji rodziców i małżonków o opiekę Najświętszego Serca Pana. Droga Krzyżowa

SOBOTA


06. 04. 2019
.

 

6:30

I Do Mił. Boż. za zm. znajomych Piotrowicza i Wyszatyckiego prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. żonę, matkę i babcię Hildegardę Makuch w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla ks. Rafała Przybyła z okazji zbliżających się urodzin - od Róż Różańcowych.

 

 

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Helenę Kotyrba w II r. śmierci, Joachima Kotyrba w IV r. śmierci, zm. z rodziny Kotyrba, Grajcar i Zienke prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA


07. 04. 2019.


V

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Wiesława Aniśko, zm. rodziców Władysławę i Władysława Grynczel, Leokadię i Wincentego Aniśko prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Msza św. w intencji Parafian o godne przeżycie okresu Wielkiego Postu

9:45

Suma: Do Mił. Boż. za zm. rodziców Marię i Jana Pieńkowskich, zm. dziadków z obu stron prosząc
o szczęśliwą wieczność.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. Janinę i Kazimierza Walczak, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko: Góra Kacper

 

Chrzest w czasie Mszy św. w intencji dzieci nowoochrzczonych, ich rodziców i rodziców chrzestnych

 

 

17:15

Nabożeństwo Gorzkich Żali

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Ryszarda Borys, zm. synów Zbigniewa i Krzysztofa prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

PONIEDZIAŁEK

25. 03. 2019.
Zwiastowanie Pańskie

 

uroczystość

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Hildegardę Makuch prosząc o szczęśliwą wieczność – od Józefy i Józefa Laskowskich z Nowego Sącza.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. ojca Waldemara Fojcik (z okazji urodzin), mamę Dorotę prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże, dary Ducha św. i zdrowie dla Katarzyny i Anny o oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

 

18:00

Msza św. zbiorowa za zmarłych. Nabożeństwo o trzeźwość parafii

WTOREK


26. 03. 2019.

 

 

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Mił. Boż. za zm. żonę Wandę Bednarską w VII r. śmierci, zm. rodziców z obu stron i zm. pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Annę i Franciszka Andryszczak, zm. siostry Genowefę i Jadwigę, szwagra Zygmunta, pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. rodziców Helenę i Jana Szlużewicz prosząc o szczęśliwą wieczność

ŚRODA


27. 03. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. w intencji ś. p. Elżbiety i Gerharda.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. mamę i babcię Wandę Jeziorską w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za Dar Kapłaństwa z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże, dary Ducha św. i zdrowie dla ks. Bp Andrzeja Iwaneckiego w rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich.

CZWARTEK


28. 03. 20
19.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. matkę Łucję Skibka, ojca Teodora, siostrę Urszulę i Teresę prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Jana w kolejną r. śmierci, zm. rodziców, teściów i wszystkich zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

17:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Jerzego Gaweł, synową Sylwię Gaweł, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność. Droga Krzyżowa dla dzieci

PIĄTEK


29. 03. 2019.

 

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Mił. Boż. za zm. matkę Henrykę Syncerz w XIV r. śmierci, zm. ojca Antoniego, wujka Mariana Brożek, wujka Stanisława Sobczak, zm. męża Leszka Urbańskiego, zm. rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Marię Gregorek, Horsta Gross, Zdzisława Leonarczyk, Antoniego Świątek, Annę Loch w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA


30. 03. 2019
.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Antoninę i Jana Wyleżoł, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Stanisława Kuchta prosząc o szczęśliwą wieczność – od nauczycieli ze szkoły nr 16.

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Janusza Damyjan prosząc o szczęśliwą wieczność – od sąsiadów z ul. Działaczy Rodła 2.

NIEDZIELA


31. 03. 2019.


IV

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Rekolekcje Parafialne

7:00

Do Mił. Boż. za zm. Krzysztofa Pajęckiego, Antoninę i Wojciecha Grochowskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla rodzeństwa Justyny Morawietz i Piotra Modlich z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

9:45

Suma: Msza św. w intencji Parafian o godne przeżycie okresu Wielkiego Postu.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. ojca Erwina Michallik (z okazji urodzin), mamę Krystynę Michallik, siostrę Barbarę Matlok, zm. pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko:

 

I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla syna Mariusza z okazji 35 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Ewy Tomczyk z okazji 55 r. urodzin, Janusza Tomczyk z okazji 60 r. urodzin i Teresy Tomczyk z okazji 80 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

III Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Barbary i Mariana Sulickich oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

17:15

Nabożeństwo Gorzkich Żali

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Kazimierza Kołodziej w I r. śmierci, zm. Jakuba Sejnota prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

Wolności 446, 41-806 Zabrze

 

Tel.: (0-32) 271-04-65 wew. 67

Fax: (0-32) 271-04-65 wew. 70

 

sf_zabrze@kuria.gliwice.pl

W niedzielę

700

830

900

1130

1800

 

W tygodniu

700 i 1800

 

w poniedziałki w kaplicy przy ul. Rolnika

800

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 800 - 1200

Wtorek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Środa: 900 - 1200

Czwartek: 900 - 1200

Piątek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Wydarzenia

31 Lip
Nauka przedchrzcielna
Śr,31 Lip 2019 19:00 - 20:00
28 Sie
Nauka przedchrzcielna
Śr,28 Sie 2019 19:00 - 20:00