Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK

25. 03. 2019.
Zwiastowanie Pańskie

 

uroczystość

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Hildegardę Makuch prosząc o szczęśliwą wieczność – od Józefy i Józefa Laskowskich z Nowego Sącza.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. ojca Waldemara Fojcik (z okazji urodzin), mamę Dorotę prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże, dary Ducha św. i zdrowie dla Katarzyny i Anny o oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

 

18:00

Msza św. zbiorowa za zmarłych. Nabożeństwo o trzeźwość parafii

WTOREK


26. 03. 2019.

 

 

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Mił. Boż. za zm. żonę Wandę Bednarską w VII r. śmierci, zm. rodziców z obu stron i zm. pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Annę i Franciszka Andryszczak, zm. siostry Genowefę i Jadwigę, szwagra Zygmunta, pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. rodziców Helenę i Jana Szlużewicz prosząc o szczęśliwą wieczność

ŚRODA


27. 03. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. w intencji ś. p. Elżbiety i Gerharda.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. mamę i babcię Wandę Jeziorską w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za Dar Kapłaństwa z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże, dary Ducha św. i zdrowie dla ks. Bp Andrzeja Iwaneckiego w rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich.

CZWARTEK


28. 03. 20
19.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. matkę Łucję Skibka, ojca Teodora, siostrę Urszulę i Teresę prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Jana w kolejną r. śmierci, zm. rodziców, teściów i wszystkich zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

17:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Jerzego Gaweł, synową Sylwię Gaweł, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność. Droga Krzyżowa dla dzieci

PIĄTEK


29. 03. 2019.

 

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Mił. Boż. za zm. matkę Henrykę Syncerz w XIV r. śmierci, zm. ojca Antoniego, wujka Mariana Brożek, wujka Stanisława Sobczak, zm. męża Leszka Urbańskiego, zm. rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Marię Gregorek, Horsta Gross, Zdzisława Leonarczyk, Antoniego Świątek, Annę Loch w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA


30. 03. 2019
.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Antoninę i Jana Wyleżoł, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Stanisława Kuchta prosząc o szczęśliwą wieczność – od nauczycieli ze szkoły nr 16.

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Janusza Damyjan prosząc o szczęśliwą wieczność – od sąsiadów z ul. Działaczy Rodła 2.

NIEDZIELA


31. 03. 2019.


IV

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Rekolekcje Parafialne

7:00

Do Mił. Boż. za zm. Krzysztofa Pajęckiego, Antoninę i Wojciecha Grochowskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla rodzeństwa Justyny Morawietz i Piotra Modlich z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

9:45

Suma: Msza św. w intencji Parafian o godne przeżycie okresu Wielkiego Postu.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. ojca Erwina Michallik (z okazji urodzin), mamę Krystynę Michallik, siostrę Barbarę Matlok, zm. pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko:

 

I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla syna Mariusza z okazji 35 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Ewy Tomczyk z okazji 55 r. urodzin, Janusza Tomczyk z okazji 60 r. urodzin i Teresy Tomczyk z okazji 80 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

III Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Barbary i Mariana Sulickich oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

17:15

Nabożeństwo Gorzkich Żali

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Kazimierza Kołodziej w I r. śmierci, zm. Jakuba Sejnota prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

PONIEDZIAŁEK


18. 03. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Władysława Mazur prosząc o szczęśliwą wieczność – od Józefa Bolki z Łowiska.

7:15

Msza św. zbiorowa za zmarłych.

8:00

W kaplicy: Do Mił. Boż. za zm. rodziców Marię i Adolfa Kotyrba, Gertrudę i Brunona Rajca, zm. męża Józefa, szwagra Pawła, całe zm. pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Dariusza Korczago w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

WTOREK


19. 03. 2019.


św. Józefa Oblubieńca NMP


uroczystość

6:30

I Do Mił. Boż. za zm. Józefa Bielec (z okazji imienin) prosząc o szczęśliwą wieczność – od sąsiadów z ul. Korczoka 57d.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Romana Woźniak w XVII r. śmierci, zm. rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Anny w dniu urodzin oraz dla Patrycjusza z okazji zbliżających się urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

 

18:00

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Marii Lipiec z okazji 75 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

ŚRODA


20. 03. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. mamę Helenę Luka w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. rodziców z obu stron Emila i Wilhelma Szołtysek, Zofię i Karola Szewczyk, brata Wilima i Józefa, zm. Mateusza, dziadków Józefę i Emila, Agatę i Franciszka prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. mamę Józefę Zagórską (w dniu urodzin), ojca Sylwestra Zagórskiego, teścia Edwarda Pikul, rodzeństwo i rodziców prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Józefę Prażuch, zm. z rodziny Prażuch i Gawęda prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK


21. 03. 20
19.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Mariusza Makselon, żonę Iwonę Makselon, Magdalenę Makselon, Ingeborgę Mokry, Anastazję Szołtysek prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Weronikę i Józefa Krupa, córkę Edytę Krupa prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. rodziców Różę i Wilhelma, teściów Ernę i Pawła, zięcia Dariusza Tkocz, Marię i Adolfa Hanke, Gertrudę i Jana Barczyńskich, zm. dziadków, babcie i rodzeństwo z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Annę i Józefa, teściów Marię i Franciszka, męża Jerzego, brata i bratową, siostrę, szwagierki i szwagrów prosząc o szczęśliwą wieczność. Droga Krzyżowa dla dzieci

PIĄTEK


22. 03. 2019.

 

6:30

 

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Teresę Kucharczyk prosząc o szczęśliwą wieczność – od szwagra Jacka z rodziną.

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. męża Adama Marczak w III r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Jana Mielnickiego prosząc o szczęśliwą wieczność – od firmy Eko-Profil.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA


23. 03. 2019
.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Stefana Bartodziej w X r. śmierci, zm. z rodziny, pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za wstaw. Matuchny Fatimskiej za zm. syna Andrzeja Alpińskiego prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

Mił. Boż. za zm. męża Stanisława Przybycień w IX r. śmierci, zm. ojca Ludwika, braci, zm. Władysławę, Wacława, brata Władysława Lechów, pokrewieństwo z obu stron, Zuzannę Wenda, Dorotę i Ditra Kaluza prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. mamę i babcię Mariannę Zmarlicką w I r. śmierci, córkę Elżbietę, męża Stanisława, wnuczkę Aleksandrę, wszystkich zm. z tych rodzin prosząc o nagrodę nieba

NIEDZIELA


24. 03. 2019.


III

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

7:00

Do Mił. Boż. za zm. Krzysztofa Pajęckiego, Antoninę i Wojciecha Grochowskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Do Mił. Boż. za zm. mamę Bronisławę, ojca Stanisława, brata Adama, syna Jerzego, szwagra Mariana, wszystkich zm. z rodziny Partyka, Ciołek oraz Roberta Wojciechowskiego prosząc o szczęśliwą wieczność.

9:45

Suma: Msza św. w intencji Parafian o godne przeżycie okresu Wielkiego Postu.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Kazimierza Środoń, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:30

Roczne dziecko: Bartosz Jop

 

I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Bożeny z okazji 50 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Marii Kobienia z okazji 80 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

III Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej i opiekę Anioła Stróża dla Szymona Jop z okazji 4 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

17:15

Nabożeństwo Gorzkich Żali

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Jana Bartecko w VIII r. śmierci, zm. z rodziny Bartecko i Jenczok prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

PONIEDZIAŁEK


11. 03. 2019.

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Urszuli i Ryszarda.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. teściów, szwagra Adolfa, męża Zenona Jastrząb, zm. pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Matki Bożej o opiekę i zdrowie dla wnuków.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Julię i Zdzisława Naramskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

WTOREK


12. 03. 2019.

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Georga Swoboda, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Msza św. zbiorowa za zmarłych.

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. męża Willibalda Wodzińskiego, teściów Wiktorię i Edwarda, zm. rodziców Gertrudę i Wilhelma Piecha, siostrę Urszulę, wszystkich zm. z pokrewieństwa z obu stron prosząc
o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Annę Loch prosząc o szczęśliwą wieczność – od sąsiadów z ul. Działaczy Rodła 2.

ŚRODA


13. 03. 2019.

 

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Matki Bożej Fatimskiej prosząc o potrzebne łaski, błog. Boże dla jej czcicieli, kapłanów i całej parafii.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Wiesława Aniśko w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK


14. 03. 20
19.

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Marię Gregorek prosząc o szczęśliwą wieczność – od rodziny Bazylewiczów.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Różę Świenty prosząc o szczęśliwą wieczność – od Zespołu Caritas.

17:00

Do Mił. Boż. za ś. p. Konrada i Zofię Krawczyk, rodziców i rodzeństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci

PIĄTEK


15. 03. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Haralda Swoboda, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. syna Mariusza Sucharnik, Mariannę Misiowiec, siostrę Alicję Janulis, ojca Stanisława Misiowiec, barta Stanisława Misiowiec prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Zofię i Władysława Kulak, zm. ojca Jana, brata Stanisława Sanek, brata Waldemara Zydek, zm. dziadków Bonk, Kulak, Sanek i Wójcik prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Teresę Kucharczyk prosząc o szczęśliwą wieczność – od Janusza Ćwik z rodziną. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA


16. 03. 2019
.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. ojca Józefa, babcię, mamę, całe zm. pokrewieństwo z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Gertrudę i Wilhelma Piecha, siostrę Urszulę, zm. męża Willibalda Wodzińskiego, jego zm. rodziców, Otylię Kornfeld, zm. pokrewieństwo, znajomych i sąsiadów prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Władysława Kubińskiego, Rozalię Szewczenko, Annę Chowaniec prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca, dziadka i pradziadka Stanisława Sobczyk w XI r. śmierci, zm. brata, siostry, szwagrów Pawła Mądry, rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA


17. 03. 2019.


II

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

7:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Romana Wandiuk w II r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Marię i Józefa Tatz, zm. dziadków Gertrudę i Izydora Jarzyna, teściów i wszystkich z pokrewieństwa z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

9:45

Suma: Msza św. w intencji Parafian o godne przeżycie okresu Wielkiego Postu.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. ojca i dziadka Daniela Kośmider w VII r. śmierci, matkę i babcię Alinę Kośmider, zm. z rodzin Kośmider i Kędzierskich, zm. Stanisława Barcewicz w r. urodzin prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko:

 

Chrzest w czasie Mszy św. w intencji dzieci nowoochrzczonych, ich rodziców i rodziców chrzestnych

 

I Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Jarosława Skrobek z okazji 50 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Katarzyny Bożyczko z okazji 50 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

III Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Ewy i Jarosława Nawrockich oraz błog. Boże dla całej rodziny.

 

IV Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Zbigniewa z okazji 80 r. urodzin oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.

17:15

Nabożeństwo Gorzkich Żali

18:00

Do Mił. Boż. za zm. syna Zbigniewa Benesiewicz (w dniu imienin), zm. męża Józefa Benesiewicz, zm. siostrę Mariannę Białecką prosząc o szczęśliwą wieczność.

Wolności 446, 41-806 Zabrze

 

Tel.: (0-32) 271-04-65 wew. 67

Fax: (0-32) 271-04-65 wew. 70

 

sf_zabrze@kuria.gliwice.pl

W niedzielę

700

830

945

1100

1215

1800

 

W tygodniu

630, 715 i 1800, a w czwartek o godz. 1700

 

w poniedziałki w kaplicy przy ul. Rolnika

800

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 800 - 1200

Wtorek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Środa: 900 - 1200

Czwartek: 900 - 1200

Piątek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Wydarzenia

Brak wydarzeń