Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK


11. 05. 2020.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. mamę Barbarę Woźniak, zm. z pokrewieństwa prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla rodziny Bełkowskich oraz pokrewieństwo z obu stron.

 

II Do Mił. Boż. za zm. rodziców Helenę i Bolesława Szyszka, dusze w czyśćcu cierpiące, zm. dziadków z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Do Mił. Boż. za ś. p. Józefę, Adama, Teofila, Wiktorię, Adolfa, Franciszka i Elżbietę prosząc o szczęśliwą wieczność.

WTOREK


12. 05. 2020.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Stanisława w 30 dni po śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. męża Stanisława Tobolskiego w XII r. śmierci, Annę i Jana Baran, Zofię i Józefa Chmurów, Janinę i Edwarda Baran prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Antoniego Zug w V r. śmierci, zm. jego żonę Dorotę Zug, Huberta Przewała prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA


13. 05. 2020.

 

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. mamę, babcię i prababcię Annę Chowaniec w XXXVIII r. śmierci, zm. z rodzin Chowańców, Książek i Surówka prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Gertrudę i Stefana Kompel, pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Do Matki Bożej Fatimskiej prosząc o potrzebne łaski, błog. Boże dla jej czcicieli, kapłanów i całej parafii.

CZWARTEK


14. 05. 2020.


św. Macieja

Apostoła

święto

6:30

Do Mił. Boż. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z podziękowaniem za uzdrowienie z choroby oraz o błog. Boże dla całego personelu medycznego.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Janusza Malina prosząc o szczęśliwą wieczność ? od ojca chrzestnego Józefa Malina z rodziną.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Teresę Bernacik w I r. śmierci, zm. tatę Andrzeja Bernacik, zm. z rodzin Świątek, Mąkosa, Bernacik i Trawczyńskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

PIĄTEK


15. 05. 2020.

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za dar życia prosząc o błog. Boże, dary Ducha św. dla Andrzeja z okazji urodzin.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. żonę Zofię Gołaszewską (w dniu imienin), zm. rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

I Do Mił. Boż. prosząc Pana o szczęście wieczne dla ś. p. męża i ojca Jana Jarczyk w XX r. śmierci, syna Piotra w XII r. śmierci, zm. teściów Jarczyk, mamę Helenę w IV r. śmierci, dziadków i krewnych z obu stron, szwagra Pawła, Helenę Fila i ciocię Brzęk, Alfreda Grochla w I r. śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

II Do Mił. Boż. za zm. męża Zygmunta Witusik prosząc o szczęśliwą wieczność.

SOBOTA


16. 05. 2020.


Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego
w Gliwicach

święto

6:30

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Urszuli i Ryszarda.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Karola Kopiec w r. śmierci, zm. Otylię i Stefana prosząc o nagrodę nieba.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. ojca Antoniego Hajduk w XVIII r. śmierci, mamę Gertrudę, pokrewieństwo z obu stron prosząc aby dobry Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego.

NIEDZIELA


17. 05. 2020.

 


VI


NIEDZIELA

WIELKANOCNA

 

7:00

Msza św. w intencji parafian prosząc o błog. Boże i potrzebne łaski.

8:30

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Wiktorii w 11 r. urodzin oraz dla Aleksandry o szczęśliwe rozwiązanie oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

9:45

Suma: Do Mił. Boż. za zm. Genowefę Magnor w 30 dni po śmierci, męża Wernera, zm. z rodzin Piukawa, Magnor i Guzy prosząc o szczęśliwą wieczność.

11:00

Do Mił. Boż. za ś. p. dusze Mariannę i Stanisława Zawadzkich, zm. rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko: Dziedzic Lena

 

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże  i zdrowie dla Anny Kurek z okazji 70 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

16:30

(recytowana) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Kazimierza Mrozińskiego w XVIII r. śmierci, zm. rodziców z obu stron, brata, siostrę i szwagrów prosząc o szczęśliwą wieczność.

PONIEDZIAŁEK


04. 05. 2020.


św. Floriana


wspomnienie

6:30

I Msza św. w intencji Panu Bogu wiadomej.

 

II Do Boż. Optrzan. za wstaw. św. Floriana w intencji strażaków i ich rodzin prosząc o potrzebne łaski i błog. Boże.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. Klarę, Józefa i Stanisława prosząc o radość życia wiecznego.

 

II Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca, dziadka i pradziadka Walentego Warwas, rodziców i pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Msza św. w intencji naszej parafii prosząc o trzeźwy styl życia.

WTOREK


05. 05. 2020.

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za dar życia prosząc o dary Ducha św., błog. Boże dla Anny z okazji urodzin.

7:15

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Sławomira Majewskiego z okazji 48 r. urodzin ? od żony i dzieci. Te Deum

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Józefa Opiolka, rodziców Elfrydę i Alfonsa, Agnieszkę i Teodora Kalus, Ritę i Pawła Joneczko, Karinę Niemiec, Henryka Meka, Elżbietę i Jerzego Jokiel, Bronisława Siedleckiego prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Teresę Kazimierczak w 40 dni po śmierci z wdzięcznością za 54 lata wspólnego życia małżeńskiego prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA


06. 05. 2020.


św. Apostołów

Filipa i Jakuba

święto

6:30

Do Boż. Opatrzn. z prośbą o opiekę Bożą i dary Ducha św. dla ratownika medycznego Michała.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Gertrudę i Alfonsa Kanowskich, zm. brata Stefana Kanowskiego prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. brata, bratową i bratanka z rodziny Wota oraz teścia Mieczysława Wasik prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Krzysztofa Rudnickiego, zm. z pokrewieństwa prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK


07. 05. 2020.

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Eugeniusza Szpunar w 20 dni po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Irenę Zalińską w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. z rodziny Gorecki i Kula prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Gertrudę Bujok prosząc o szczęśliwą wieczność.

PIĄTEK


08. 05. 2020.


św.

Stanisława

Biskupa


Patrona Polski

6:30

Do Mił. Boż. za zm. męża Władysława Warda w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Stefanię Król, Henryka Król, zm. z rodziny Baluch prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Helenę i Jana Kaproń, zm. pokrewieństwo z obu stron prosząc
o szczęśliwą wieczność.

SOBOTA


09. 05. 2020.

 

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Anny Adamczyk z okazji 18 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

7:15

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Annę i Władysława Taraszkiewicz, braci Tadeusza, Stanisława, Jerzego i Zdzisława prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. Grzegorza Bieńkowskiego prosząc o szczęśliwą wieczność

 

II Do Mił. Boż. za ś. p. Mariannę Filocha w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA


10. 05. 2020.

 

V

NIEDZIELA

WIELKANOCNA

 

7:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Adama Winiarskiego w III r. śmierci, zm. córkę i siostrę Joannę Winiarską w XXXI r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Do Mił. Boż. za zm. mamę Martę na pamiątkę urodzin, ojca Józefa Tatz, dziadków z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

9:45

Suma: Msza św. w intencji parafian prosząc o błog. Boże i potrzebne łaski.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. ojca Józefa Grzyb w IV r. śmierci, żonę Halinę, zm. z rodziny z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko:

 

I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże  i zdrowie dla Stanisława Michalak z okazji 80 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Jana z okazji 80 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

III Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Mateusza z okazji 18 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

16:30

(recytowana)
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Jerzego Lamik, zm. rodziców, rodzeństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

PONIEDZIAŁEK

27. 04. 2020.

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. za wstawiennictwem Matuchny Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80 r. urodzin Mirosławy Alpińskiej z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

7:15

I. Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca, dziadka i pradziadka Lothara Hilber na pamiątkę urodzin,
zm. rodziców Hildegardę i Józefa, zm. teściów Marię i Henryka prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II. Do Mił. Boż. z prośbą o nawrócenie w pewnej intencji.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za śp. Klarę i Rajmunda Rogon, zm. rodzin Rogon, Heinrich, Kuberek prosząc dla nich o nagrodę nieba.

WTOREK

28. 04. 2020.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. matkę Walerię Maj - Respondek w XX r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. mamę Zofię Ostanek na pamiątkę urodzin oraz za zm. mamę Wandę Makuchowską, ojca Bolesława Ostanek, zm. krewnych z rodzin Makuchowskich, Ostanek, Brzoza, Miler prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I. Do Mił. Boż. za zm. rodziców Mariannę i Antoniego Mazur, zm. siostry Grażynę i Elżbietę,
zm. Siostrzeńca Sławomira prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II. Do Mił. Boż. za zm. Wiesławę Palczak w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA

29. 04. 2020.

 

Św. Katarzyny Sieneńskiej

 

święto

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Jana Szubka prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Stefana Jałowieckiego z okazji 70 r. urodzin oraz o błog. Boże
i zdrowie dla całej rodziny.

 

 

18:00

I. Do Mił. Boż. za zm. Artura Łukasika w III r. śmierci oraz zm. Karolinę Łukasik prosząc
o szczęśliwą wieczność.

 

II. Do Mił. Boż. za zm. Zofię Dudka prosząc o szczęśliwą wieczność ? od Koła Emerytów nr 3.

CZWARTEK

30. 04. 2020.

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże
i zdrowie dla Wandy Maischick oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Salome Wszołek w V r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

15:00

Ślub rzymski: Opałka Barbara ? Żuczek Emil.

18:00

Do Mił. Boż. za śp. Mamę Zofię (na pamiątkę urodzin), ojca Konrada, rodziców, rodzeństwo
z obu stron, by dobry Bóg obdarzył ich chwałą nieba.

PIĄTEK

01. 05. 2020.

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. z prośbą o zdrowie i błog. Boże na każdy dzień życia dla rodzin Sztykiel, Koper, Matula, Stawiarz, Moś, Czublum.

7:15

Do Mił. Boż. Za duszę śp. Męża, ojca i dziadka Stefana Nowakowskiego w III r. śmierci,
zm. rodziców Zofię i Józefa Kulikowskich, brata Zygmunta Kulikowskiego, teściów Zofię i Józefa Nowakowskich oraz zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

I. W intencji małżonków i rodziców z prośbą o opiekę Najświętszego Serca Jezusowego.

 

II. Do Mił. Boż. za zm. Jerzego Mijacz o pokój duszy.

SOBOTA

02. 05. 2020.

 

N M P

Królowej

Polski

 

uroczystość

7:00

Do Mił. Boż. za zm. ojca, dziadka i pradziadka Bernarda Woźnicę w XXX r. śmierci, żonę Teresę
i za zm. rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Do Boż. Opatrzn. w intencji Róż Różańcowych o błog. Boże dla żyjących członków i radość nieba dla zm. członków Żywego Różańca oraz o nowe powołania do wspólnoty.

10:00

Msza św. w intencji naszej Ojczyzny.

11:30

Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

 

16:30

I. Do Mił. Boż. za zm. rodziców Jadwigę i Jana Magiera, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

II. Do Mił. Boż. za zm. rodziców Katarzynę i Mariana Szczerba, zm. teściów Marię i Piotra Stawiarskich oraz zm. pokrewieństwa prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA

03. 05. 2020.

 

IV

NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

Dobrego Pasterza

7:00

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Ludwikę i Franciszka Skotnickich, zm. braci Józefa, Stanisława, Bolesława, zm. szwagra Czesława, zm. dziadków, zm. pokrewieństwo z obu stron, zm. kapłanów z kościoła św. Jana i św. Katarzyny w Mościskach prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Do Boż. Opatrzn. w intencji wszystkich Dobrodziejów Parafii prosząc o opiekę Bożą, Jego błog., dary Ducha św., wszelkie potrzebne łaski, szczególnie zdrowie.

9:45

Msza św. w intencji parafian prosząc o błog. Boże i potrzebne łaski.

11:00

Do Boż. Opatrzn. przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Agaty Oleszko i Sabiny Kaczmarek z okazji urodzin,
dla Małgorzaty i Sławomira Naramskich z ok. rocznicy ślubu oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

12:15

Roczne dziecko: Miłosza Leszczyńskiego.

 

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże
i zdrowie dla Ilony Markowicz z okazji 60 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.          Te Deum

 

 

16:30

Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Czesława Imiełowskiego, zm. rodziców Amalię i Jerzego Drewniok, zm. teściów Helenę i Adama Imiełowskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

Wolności 446, 41-806 Zabrze

 

Tel.: (0-32) 271-04-65 wew. 67

Fax: (0-32) 271-04-65 wew. 70

 

sf_zabrze@kuria.gliwice.pl

W niedzielę

700

830

945

1100

1215

1800

 

W tygodniu

630 715 i 1800

 w czwartek 1700

w poniedziałki w kaplicy przy ul. Rolnika

800

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 800 - 1200

Wtorek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Środa: 900 - 1200

Czwartek: 900 - 1200

Piątek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Wydarzenia

Brak wydarzeń