Odpust Parafialny 04.10.2020

  • Z okazji odpustu wszystkim Gościom i Parafianom życzymy radości, która wypełniała naszego Patrona, a także Bożego błogosławieństwa we wszelkich dobrych zamierzeniach. Dziękujemy Bratu Adamowi Stramskiemu OFMCap za obecność i wygłoszone Słowo Boże. Zapraszamy wszystkich na uroczyste nieszpory odpustowe dzisiaj o godz. 1600.
  • Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej Uroczystości przez zadbanie o teren przykościelny – Panom Józefowi i Piotrowi oraz Andrzejowi i Wiesławowi, wystrój świątyni – Paniom Annom, Krystynie oraz Panu Jerzemu, jak również wszystkim za udział.
  • Zachęcamy do zyskania dzisiaj odpustu zupełnego poprzez spełnienie wszystkich warunków: trwanie w stanie łaski uświęcającej, wolność od przywiązania do grzechu nawet powszedniego, nawiedzenie naszego kościoła, przyjęcie Komunii św., odmówienie Modlitwy Pańskiej i Składu Apostolskiego oraz dowolnej modlitwy w intencjach określonych przez Ojca św.
  • Zapraszamy na Eucharystyczny Wieczór Uwielbienia dzisiaj o godz. 1900 do naszego kościoła.
  • Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania zapraszamy na spotkanie we wtorek 6 października o godz. 1900 do salki na podwórzu.
  • Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 1730, a w czwartek o godz. 1630. W piątek 9 października zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 1700 przy krzyżu na ul. Wyciska.
  • FZŚ zaprasza na spotkanie modlitewne w niedzielę 11 października o godz. 1530 do salki na podwórzu.
  • Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na zakup węgla do ogrzania kościoła i salek katechetycznych.
  • W przyszłą niedzielę przypada XX Dzień Papieski. Przed kościołem będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Wolności 446, 41-806 Zabrze

 

Tel.: (0-32) 271-04-65 wew. 67

Fax: (0-32) 271-04-65 wew. 70

 

sf_zabrze@kuria.gliwice.pl

W niedzielę

700

830

945

1100

1215

1800

 

W tygodniu

630 715 i 1800

 w czwartek 1700

w poniedziałki w kaplicy przy ul. Rolnika

800

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 800 - 1200

Wtorek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Środa: 900 - 1200

Czwartek: 900 - 1200

Piątek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Wydarzenia

Brak wydarzeń