Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK


11. 03. 2019.

 

6:30

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Urszuli i Ryszarda.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. teściów, szwagra Adolfa, męża Zenona Jastrząb, zm. pokrewieństwo prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Matki Bożej o opiekę i zdrowie dla wnuków.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Julię i Zdzisława Naramskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

WTOREK


12. 03. 2019.

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Georga Swoboda, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Msza św. zbiorowa za zmarłych.

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. męża Willibalda Wodzińskiego, teściów Wiktorię i Edwarda, zm. rodziców Gertrudę i Wilhelma Piecha, siostrę Urszulę, wszystkich zm. z pokrewieństwa z obu stron prosząc
o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Annę Loch prosząc o szczęśliwą wieczność ? od sąsiadów z ul. Działaczy Rodła 2.

ŚRODA


13. 03. 2019.

 

6:30

Wolna intencja

7:15

Do Matki Bożej Fatimskiej prosząc o potrzebne łaski, błog. Boże dla jej czcicieli, kapłanów i całej parafii.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Wiesława Aniśko w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK


14. 03. 20
19.

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Marię Gregorek prosząc o szczęśliwą wieczność ? od rodziny Bazylewiczów.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Różę Świenty prosząc o szczęśliwą wieczność ? od Zespołu Caritas.

17:00

Do Mił. Boż. za ś. p. Konrada i Zofię Krawczyk, rodziców i rodzeństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci

PIĄTEK


15. 03. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Haralda Swoboda, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. syna Mariusza Sucharnik, Mariannę Misiowiec, siostrę Alicję Janulis, ojca Stanisława Misiowiec, barta Stanisława Misiowiec prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Zofię i Władysława Kulak, zm. ojca Jana, brata Stanisława Sanek, brata Waldemara Zydek, zm. dziadków Bonk, Kulak, Sanek i Wójcik prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Teresę Kucharczyk prosząc o szczęśliwą wieczność ? od Janusza Ćwik z rodziną. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA


16. 03. 2019
.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. ojca Józefa, babcię, mamę, całe zm. pokrewieństwo z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Gertrudę i Wilhelma Piecha, siostrę Urszulę, zm. męża Willibalda Wodzińskiego, jego zm. rodziców, Otylię Kornfeld, zm. pokrewieństwo, znajomych i sąsiadów prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Władysława Kubińskiego, Rozalię Szewczenko, Annę Chowaniec prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca, dziadka i pradziadka Stanisława Sobczyk w XI r. śmierci, zm. brata, siostry, szwagrów Pawła Mądry, rodziców z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

NIEDZIELA


17. 03. 2019.


II

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

7:00

Do Mił. Boż. za zm. męża Romana Wandiuk w II r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Marię i Józefa Tatz, zm. dziadków Gertrudę i Izydora Jarzyna, teściów i wszystkich z pokrewieństwa z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

9:45

Suma: Msza św. w intencji Parafian o godne przeżycie okresu Wielkiego Postu.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. ojca i dziadka Daniela Kośmider w VII r. śmierci, matkę i babcię Alinę Kośmider, zm. z rodzin Kośmider i Kędzierskich, zm. Stanisława Barcewicz w r. urodzin prosząc o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko:

 

Chrzest w czasie Mszy św. w intencji dzieci nowoochrzczonych, ich rodziców i rodziców chrzestnych

 

I Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Jarosława Skrobek z okazji 50 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Katarzyny Bożyczko z okazji 50 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

 

III Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Ewy i Jarosława Nawrockich oraz błog. Boże dla całej rodziny.

 

IV Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Zbigniewa z okazji 80 r. urodzin oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.

17:15

Nabożeństwo Gorzkich Żali

18:00

Do Mił. Boż. za zm. syna Zbigniewa Benesiewicz (w dniu imienin), zm. męża Józefa Benesiewicz, zm. siostrę Mariannę Białecką prosząc o szczęśliwą wieczność.

PONIEDZIAŁEK


04. 03. 2019.


św. Kazimierza Królewicza


święto

6:30

Do Boż. Opatrzn. z prośbą o zdrowie w intencji Renarda Musiał oraz o życie wieczne dla zm. żony Adelajdy i syna Jerzego.

7:15

Msza św. w intencji osób uzależnionych prosząc o siły do walki z nałogiem.

8:00

W kaplicy: Do Mił. Boż. za zm. rodziców Elżbietę i Leona Rother, brata Alojzego Rother, szwagra Alfreda Giemsa oraz wszystkich zm. prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej i św. Franciszka z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże, dary Ducha św. i zdrowie w pracy kapłańskiej dla ks. Łukasza Krawiec w dniu urodzin - Msza św. ofiarowana od Parafian.

WTOREK


05. 03. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. męża Stanisława, zm. rodziców i rodzeństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Stanisława Kuchta prosząc o szczęśliwą wieczność ? od Sagułów.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża i dziadka Włodzimierza Pantuchowicz, zm. rodziców z obu stron, braci, bratową, szwagrów, zm. siostrzeńca, zm. Urszulę, Teresę, Zuzannę, dusze w czyśćcu cierpiące prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA


06. 03. 2019.


POPIELEC

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Władysława Mazur prosząc o szczęśliwą wieczność ? od córki Haliny.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. ojca Stanisława w I r. śmierci, zm. Grzegorza prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Jerzego Górny w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Mieczysława Czajkowskiego w X r. śmierci, zm. jego żonę Klaudię, syna Stanisława, zm. z rodzin Pasko i Mirończuk, pokrewieństwo z obu stron, aby dobry Bóg przyjął ich do swojej chwały i dał im szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK


07. 03. 20
19.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Marię Gregorek prosząc o szczęśliwą wieczność ? od rodziny Ilnickich.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. mamę Danutę Rosołek w X r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Krystiana Ogierskiego prosząc o szczęśliwą wieczność ? od koleżanek i kolegów.

17:00

Do Mił. Boż. za ś. p. Helenę i Stanisława Szczepanowskich, rodziców i rodzeństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci

PIĄTEK

08. 03. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Leszka Mańkowskiego prosząc o szczęśliwą wieczność ? od sąsiadów z ul. Wyciska 12-12c.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. Władysława Mazur prosząc o szczęśliwą wieczność ? od rodziny Pawła i Małgorzaty Bolka.

 

II Do Mił. Boż. za zm. matkę Dorothea Sobieraj prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Msza św. w intencji Kobiet naszej parafii w dniu ich Święta prosząc o opiekę Matki Bożej, błog. Boże i zdrowie. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA


09. 03. 2019
.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Helenę Luka prosząc o szczęśliwą wieczność ? od Heleny Biegun.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. rodziców Jadwigę i Jana Magiera, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Wacławę Karoń w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

Msza św. z Udzieleniem Sakramentu Bierzmowania przez ks. bp Andrzeja Iwaneckiego.

NIEDZIELA


10. 03. 2019.


I

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

7:00

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Ludomirę i Zdzisława, zm. dziadków Litke i Głowackich prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:30

Msza św. w intencji Parafian o godne przeżycie okresu Wielkiego Postu.

9:45

Suma: Do Mił. Boż. za zm. męża Józefa Benesiewicz w III r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. Ewelinę Migała w XVI r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność ? od chrzestnej Uli z rodziną.

12:15

Roczne dziecko: Hanna Orłowska

 

I Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Teresy Dzięgielewskiej z okazji 70 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Bruno Balzera z okazji 80 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

III Do Matki Bożej Niestającej Pomocy z prośbą o zdrowie, spokój Ducha, wybranie właściwej drogi życiowej, wielu prawdziwych przyjaciół i Boże błog. dla Izabeli.

 

IV Do Boż. Opatrzn. przez wstaw. Matki Bożej Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Damiana Okonia z okazji 18 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

17:15

Nabożeństwo Gorzkich Żali

18:00

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Antoniego w X r. śmierci, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwa wieczność.

 

PONIEDZIAŁEK


25. 02. 2019.

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Józefa Burczyk, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. ojca i dziadka Aleksandra Cienkusza w VI r. śmierci, zm. teściową i babcię Stanisławę Kamińską w V r. śmierci, zm. teścia i dziadka Bolesława Kamińskiego, zm. z rodziny Cienkuszów, Robionków, Kamińskich i Kornasów prosząc o szczęśliwą wieczność.

8:00

W kaplicy: Do Mił. Boż. za zm. Jadwigę Warwas, syna Walentego prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Natalię Drozd w II r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

Nabożeństwo o trzeźwość parafii

WTOREK


26. 02. 2019.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. męża i ojca Andrzeja Madejskiego w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. ojca Bronisława Ulichnowskiego, zm. dziadków Mariannę i Feliksa, Martę i Jana Głowackich, teściów Adelę i Stanisława Sienkiewicz, Zofię i Wandę Akielewicz, zm. z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. mamę Mariannę Sobczak w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. brata Marka Dymkowskiego (z okazji urodzin) prosząc o szczęśliwą wieczność.

ŚRODA


27. 02. 2019.

6:30

Do Mił. Boż. za zm. ciocię Stanisławę Mazur prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Dorotę Sobieroj (z domu Grochla) prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Do Mił. Boż. za zm. Stanisława Kuchta, Władysława Mazur, Helgę Kuzia, Dorotę Pawlak, Józefa Gabrysz w miesiąc po śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

CZWARTEK


28. 02. 20
19.

6:30

Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Katarzyny Szczerba w dniu urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

7:15

Do Mił. Boż. za zm. Gizelę Barszczok?Mierzwa (z okazji urodzin), Jadwigę Mierzwa prosząc o szczęśliwą wieczność.

17:00

I Do Mił. Boż. za zm. tatę Henryka Piątek w V r. śmierci, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. żonę Barbarę Zajusz w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

PIĄTEK


01. 03. 2019.

6:30

Do Mił. Boż. za zm. Teresę Kucharczyk prosząc o szczęśliwą wieczność ? od Marianny Kucharczyk.

7:15

I Do Mił. Boż. za zm. Zuzannę i Kazimierza Grzeluk prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za ś. p. Irenę Dawidowicz (w dniu urodzin) prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

18:00

Msza św. w intencji rodziców i małżonków o opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa.

SOBOTA


02. 03. 2019
.

 

6:30

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Barbarę w I r. śmierci i Jerzego w XXX r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

7:15

Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla ks. Łukasza Krawiec z okazji urodzin - od Róż Różańcowych.

 

 

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

18:00

I Do Mił. Boż. za zm. mamę Anielę Malinowską w I r. śmierci, ojca Henryka, zm. z rodziny Malinowskich i Krauz prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

II Do Mił. Boż. za zm. Annę Nosal prosząc o szczęśliwą wieczność ? od rodziny Bernaś.

NIEDZIELA


03. 03. 2019.

 

VIII


Niedziela
Zwykła

 

7:00

Msza św. w intencji Parafian prosząc o potrzebne łaski i błog. Boże

8:30

Do Mił. Boż. za zm. ojca Ryszarda Borys prosząc o szczęśliwą wieczność.

9:45

Suma: Do Mił. Boż. za zm. Gertrudę i Teofila Nitka, Józefa Loch, zm. z rodziny Nitka, Loch, Barański prosząc o szczęśliwą wieczność.

11:00

Do Mił. Boż. za zm. chrzestnego Kazimierza Tuchalskiego, Adama Tuchalskiego prosząc
o szczęśliwą wieczność.

12:15

Roczne dziecko:

 

Chrzest w czasie Mszy św. w intencji dzieci nowoochrzczonych, ich rodziców i rodziców chrzestnych

 

I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Jana Malek z okazji 70 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

II Do Boż. Opatrzn. za wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Kazimiery z okazji 81 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

III Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Agnieszki i Franciszka Waloszek z okazji 60 r. ślubu i urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

Te Deum

 

IV Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie dla Tomasza Kosina z okazji 40 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

17:30

Nieszpory Niedzielne

18:00

Do Mił. Boż. za zm. brata Jerzego Matlok w I r. śmierci prosząc o szczęśliwa wieczność.

 

Wolności 446, 41-806 Zabrze

 

Tel.: (0-32) 271-04-65 wew. 67

Fax: (0-32) 271-04-65 wew. 70

 

sf_zabrze@kuria.gliwice.pl

W niedzielę

700

830

945

1100

1215

1800

 

W tygodniu

630 715 i 1800

 w czwartek 1700

w poniedziałki w kaplicy przy ul. Rolnika

800

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 800 - 1200

Wtorek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Środa: 900 - 1200

Czwartek: 900 - 1200

Piątek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Wydarzenia

Brak wydarzeń