XVIII Tydzień Zwykły 6-12.08.2018

Poniedziałek

06. 08. 2018.

Przemienienie Pańskie

święto

700

Do Mił. Boż. za zm. Elżbietę Oslislo, zm. męża Jana, zm. brata, zm. rodziców, teściów i zm.
z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

800

W kaplicy: Do Mił. Boż. za śp. Martę Morciszek w V r. śmierci, za zm. siostrę Julię oraz za zm.
z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

1800

Msza św. w intencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.                  Nabożeństwo o trzeźwość parafii

Wtorek

07. 08. 2018.

 

700

Do Mił. Boż. za zm. Ludwika Balcerak w XVII r. śmierci, Bożenę Balcerak, Henryka, Marię, Zdzisława Wójcik, Mirosława Masternak, Bogdana Bugalskiego, Józefa Kuc, Halinę, Stanisława Berner, rodzinęŁaseckich, Mirosława Chojnackiego, Andrzeja Teplarek prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

1800

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Elżbietę i Wilhelma Kosub, zm. rodzeństwo Lidię, Adelajdę
i Gerarda prosząc o szczęśliwą wieczność.

Środa

08. 08. 2018.

św. Dominika

wspomnienie

700

Do Mił. Boż. za zm.Stanisława Sztąderskiegooraz za zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

1800

Do Mił. Boż. za zm. męża i ojca Henryka Banasik w I r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

Czwartek

09. 08. 2018.

św. Teresy Benedykty od Krzyża

święto

700

Do Mił. Boż. za zm. ojca Andrzeja Jasica w VI r. śmierci prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

1800

Do Mił. Boż. za zm. męża i ojca Józefa Łączkiewicz w XIV r. śmierci, zm. rodziców Stanisławę
i Ludwika, zm. pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

Piątek

10. 08. 2018.

 

św. Wawrzyńca

święto

700

Do Mił. Boż. za zm. Barbarę Skiba, zm. Krystynę, Franciszka Gil, zm. krewnych i dusze
w czyśćcu cierpiące prosząc o szczęśliwą wieczność.

 

 

1800

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Wacława Śmistek w III r. śmierci, zm. ojca Ignacego, zm. teściów, rodzeństwo, dziadków z obu stron i całe pokrewieństwo z rodzin Śmistek, Domagała, Wójtowicz prosząc o szczęśliwą wieczność.

I WÓJTOWICZ prosząc o szczęśliwą wieczność.

Sobota

11. 08. 2018.

 

św. Klary

wspomnienie

700

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Adama Winiarskiego w I r. śmierci, zm. córkę Joannę z okazji urodzin i XXIX rocznicy śmierci, zm. teściów, zm. tatę Romana Nowak prosząc
o szczęśliwą wieczność

 prosząc o szczęśliwą wieczność.

1400

Ślub rzymski: Katarzyna Ksoll ? Maciej Toborowicz

1500

Ślub rzymski: Dominika Łuczak - Karol Gaj

1700

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do Sakramentu Pojednania.

1800

Do Mił. Boż. za zm. Jerzego Morciszek, zm. z rodziny prosząc o szczęśliwą wieczność.

Niedziela

12. 08. 2018.

 

XIX

Niedziela Zwykła

700

Do Mił. Boż. za zm. rodziców Michała i Janinę Kądziołka, zm. z rodzin Kądziołków i Kozłowskich prosząc o szczęśliwą wieczność.

830

Msza św. w intencji parafian prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

1000

Suma: Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca, dziadka i pradziadka Jerzego Luis w XIV r. śmierci, zm. rodziców z obu stron i zm. pokrewieństwo z obu stron prosząc o szczęśliwą wieczność.

1130

Roczne dziecko:Paulina Wrończak

 

I Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże
i zdrowie dla męża Władysława z okazji 60 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. Te Deum

 

II Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże
i zdrowie dla Czesławy z okazji 70 r. urodzin, za 60 lat od przyjęcia Komunii św., za jubileusz
40-lecia w III Zakonie św. Franciszka oraz o błog. Boże dla całej rodziny.                          Te Deum                    

 

III Do Boż. Opatrzn. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże
i zdrowie dla Wojciecha Piątek z okazji 50 r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.  Te Deum               

1730

Nieszpory

1800

Do Mił. Boż. za zm. męża, ojca i dziadka Juliana Maciewicz w XXVII r. śmierci, zm. z rodzin Maciewicz, Nowakowskich, Kupczyk prosząc o szczęśliwą wieczność.

Wolności 446, 41-806 Zabrze

 

Tel.: (0-32) 271-04-65 wew. 67

Fax: (0-32) 271-04-65 wew. 70

 

sf_zabrze@kuria.gliwice.pl

W niedzielę

700

830

945

1100

1215

1800

 

W tygodniu

630 715 i 1800

 w czwartek 1700

w poniedziałki w kaplicy przy ul. Rolnika

800

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 800 - 1200

Wtorek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Środa: 900 - 1200

Czwartek: 900 - 1200

Piątek: 900 - 1200, 1700 - 1900

Wydarzenia

Brak wydarzeń